Pacjenci po uszkodzeniu splotu ramiennego najczęściej wymagają długotrwałej rehabilitacji, zarówno przed, jak i po operacji.

Jednym z elementów mojej współpracy z rehabilitantami był wykład, który dla nich przygotowałem. Prezentację z tego wykładu w formacie PDF można pobrać tutaj.

Zawiera ona głównie wyjaśnienie jakie zmiany zachodzą po uszkodzeniu splotu ramiennego i jakimi sposobami neurochiururg może pomóc odzyskać sprawność kończyny. Dostosowanie rehabilitacji do rodzaju wykonanej operacji jest kluczem do osiągnięcia najlepszego możliwego efektu.

format: PDF