konsultacje wielospecjalistyczne

Zaburzenia ruchowe u dzieci są dużym problemem, gdyż wpływają nie tylko na aktualne możliwości dziecka. Bez swobodnego ruchu dziecko ma utrudniony rozwój w wielu dziedzinach. Jednym z najczęstszych problemów u dzieci jest niedowład spastyczny na tle mózgowego porażenia dziecięcego. Ustalenie optymalnego postępowania u dziecka z takimi zaburzeniami ruchowymi często wymaga współpracy specjalistów wielu dziedzin, co w polskich warunkach najczęściej wiąże się z koniecznością kolejnego odwiedzania wielu specjalistów. Z inicjatywy rodziców jednego z dzieci powstała koncepcja konsultacji prowadzonych równocześnie przez kilku różnych specjalistów. Udało się stworzyć zespół, który wspólnie bada dziecko i rozmawia z rodzicami, wypracowując podjczas jednej wizyty najlepszą strategię postępowania uwzględniającą możliwości wielu dziedzin.
Trzon zespołu konsultacjyjnego stanowią:

  • prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
    profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, konsultant wojewódzki w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla woj. podkarpackiego, wykładowca i instruktor szkoleń z zakresu leczenia pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi w Polsce i za granicą
  • dr n. k.fiz. Anna Gogola - fizjoterapeuta dziecięcy,
    adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, AWF Katowice, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.
  • i ja - neurochirurg.

W takim zespole możemy rozważyć i zaproponować różne sposoby poprawy stanu dziecka, począwszy od nieinwazyjnych metod opartych na rehabilitacji aż po skomplikowane operacje ortopedyczne lub neurochirurgiczne, ustalając od razu priorytety i w razie potrzeby kolejność operacji.

Tradycyjnie podczas konsultacji jest też obecny ortotyk, który w razie potrzeby pomoże w dobraniu ortez.

Obecnie takie konsultacje odbywają się co około 3 miesiące w Centrum diagnostyki i rozwoju GIGANCI Z MANHATTANU.

W celu umówienia się na taką konsultację proszę skontaktować się z rejestracją Centrum diagnostyki i rozwoju GIGANCI Z MANHATTANU