Poniżej prezentuję listę publikacji z moim udziałem.


jeśli jest dostępna w sieci wersja elektroniczna publikacji to link do niej pojawi się po kliknięciu na tytuł

Coulter, I.C., Kulkarni, A.V., Sgouros, S. et al. Cranial and ventricular size following shunting or endoscopic third ventriculostomy (ETV) in infants with aqueductal stenosis: further insights from the International Infant Hydrocephalus Study (IIHS). Childs Nerv Syst 36, 1407–1414 (2020). https://doi.org/10.1007/s00381-020-04503-y

Jochymczyk-Woźniak, K., Nowakowska, K., Michnik, R., Konopelska, A., Luszawski, J., Mandera, M. (2018). Assessment of locomotor functions of patients suffering from cerebral palsy qualified to treat by different methods. In: Gzik, M., Tkacz, E., Paszenda, Z., Piętka, E. (eds) Innovations in Biomedical Engineering . IBE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 623 . Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70063-2_24

Luszawski J, Marcol W, Mandera M. The components of shoulder and elbow movements as goals of primary reconstructive operation in obstetric brachial plexus lesions. Neurol Neurochir Pol. 2017 Sep-Oct;51(5):366-371. doi: 10.1016/j.pjnns.2017.06.005. Epub 2017 Jun 30. PMID: 28711374.

abstract: https://doi.org/10.1016/j.pjnns.2017.06.005
cited by: Eduardo Velásquez-Girón, James A. Zapata-Copete.  Nerve Graft and Nerve Transfer for Improving Elbow Flexion in Children with Obstetric Palsy. A Systematic Review Enxerto e transferência de nervo para melhora da flexão do cotovelo em crianças com paralisia obstétrica. Uma revisão sistemática Rev Bras Ortop (Sao Paulo) 2021; 56(06): 705-710. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1729586.

Jamroz E. , Głuszkiewicz E. , Luszawski J. , Skoczyńska A. , Mandera M. Ostre wodogłowie w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Listeria monocytogenes. Neurol.Dziec.2010; Vol.19, nr 38, s.89-94

Luszawski J. , Kwiek S.J. , Bażowski P. , Kukier W. , Ślusarczyk W. Postoperative hearing changes in patients operated via retrosigmoid approach with no unfavorable intraoperative changes in BAEP. GMS Ger.Med.Sci 2009, DOI: 10.3205/05esbs31

Kwiek S.J. , Bażowski P. , Ślusarczyk W. , Kukier W. , Lisowska G. , Luszawski J. , Wójcikiewicz T. , Czucza A. , Tarka A. Long-term outcome and recovery factors of facial nerve function after cerebellopontine angle surgery. GMS Ger.Med.Sci 2009, [5 pages], DOI: 10.3205/05esbs30

Kwiek S.J. , Bażowski P. , Ślusarczyk W. , Kukier W. , Luszawski J. , Wójcikiewicz T. , Wolwender A. , Namysłowski G. , Lisowska G. , Zymon-Zagórska A. Epidermoid cysts of the posterior fossa and petroclival region. Treatment and outcome. GMS Ger.Med.Sci 2009, [5 pages], DOI: 10.3205/05esbs43

Grzybowska K., Duda I., Kwiek S., Luszawski J., Dyaczyńska-Herman A., Karpel E. Zator powietrzny chorych poddanych operacji w obrębie tylnego dołu czaszkowego w pozycji siedzącej. Anest.Inten.Ter. 2005 T.37 nr 2 s.100-104

Kwiek S.J., Mandera M., Bażowski P., Luszawski J., Duda I., Wolwender A., ZymonZagórska A., Grzybowska K. Endoscopic third ventriculostomy for hydrocephalus: early and late efficacy in relation to aetiology. Acta Neurochir (Wien) 145, 181–184 (2003). https://doi.org/10.1007/s00701-002-1063-x

Kwiek S.J., Bierzyńska-Macyszyn G., Luszawski J., Właszczuk P., Lewin-Kowalik J., Wolwender A., Bażowski P., Wójcikiewicz T. Correlation of facial nerve paresis and histopathological type of vestibular schwannoma. Folia Neuropathol., 2003 Vol.41 No.4 p.237-239.

Kwiek S.J., Bierzyńska-Macyszyn G., Tarnawski R., Maciejewski B., Wolwender A., Lewin-Kowalik J., WĹ‚aszczuk P., Konopka M., Baron J., Zymon-Zagórska A., Luszawski J. Stereotactic methods in interdisciplinary diagnosis and treatment of posterior fossa tumours. Folia Neuropathol., 2003 Vol.41 No.4 p.241-244.

Kwiek S.J., Wolwender A., Bierzyńska-Macyszyn G., Fijałkowski M., Tarnawski R., Bażowski P., Maciejewski B., Luszawski J., Kukier W., Ślusarczyk W., Zymon-Zagórska A., Konopka M., Baron J. Analysis of goal achievement and failure reasons of stereotactic procedures. W: Proceedings 12th European Congress of Neurosurgery (EANS), Lisbon [Portugal] 12.09.2003. Bologna: Monduzzi Editore 2003, p.1043-1046.

Kwiek S.J., Mandera M., Wolwender A., Bażowski P., Luszawski J., Zymon-Zagórska A., Wójcikiewicz T., Baron J. Endoscopic third ventriculostomy for hydrocephalus of different aetiologies. W: Proceedings 12th European Congress of Neurosurgery (EANS), Lisbon [Portugal] 12.09.2003. Bologna: Monduzzi Editore 2003, p.1029-1032.

Kwiek S., Ślusarczyk W., Kukier W., Luszawski J., Bażowski P., Wolwender A., Duda I., Grzybowska K., Wójcikiewicz T. Wielomodalne śródoperacyjne monitorowanie elektrofizjologiczne w trakcie operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Zysk czy strata? Neurol. Neurochir. Pol., 2003 T.37 nr 5 s.1047-1062.

Kwiek S., Mandera M., Bażowski P., Luszawski J., Duda I., Wolwender A., ZymonZagórska A., Grzybowska K. Wentrikulostomia endoskopowa komory III u dorosłych. Doświadczenia własne. Neurol. Neurochir. Pol., 2002 T.36 nr 4 s.723-734.

Kwiek S.J., Bażowski P., Luszawski J., Namysłowski G., Morawski K., Lisowska G., Wolwender A. Monitorowanie neurofizjologicznych modalności w trakcie zabiegów operacyjnych guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Doświadczenia własne. Otolaryngol.Pol. 2001 T.55 nr 1 s.85-90.

Kwiek S., Bażowski P., Fijakowski M., Pamucka M., Tarnawski R., Ligarska J., Bierzyńska-Macyszyn G., Duda I., Luszawski J., Wolwender A., Zymon-Zagórska A. Brachytherapy after surgical treatment of CNS tumours. Preliminary report. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Medicina, 2001

Wolwender A., Kwiek S., Bażowski P., Tarnawski R., Zymon-Zagórska A., Bierzyńska-Macyszyn G., Luszawski J., Wolańska-Karut J., Wolwender K. Primary central nervous system lymphoma-diagnosis, treatment, follow up. Study of 21 cases. Ann.Univ.Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Medicina 2001 Vol.56 Suppl.8 s.259-267.

Kwiek S., Bażowski P., Pamucka M., BierzyĹ„ska-Macyszyn G., Luszawski J., Wolwender A., Zymon-Zagórska A., Konopka M. Remote in time and localisation postoperative and post-brachytherapy supposed malignant glioma metastases via fluid pathways. Ann.Univ.Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Medicina 2001 Vol.56 Suppl.8 s.127-136.

Luszawski J., Mandera M., Bażowski P., Szyja M. Wpływ wczesnej kontrolnej tomografii komputerowej na dalsze leczenie operowanych z powodu przewlekłego krwiaka podtwardówkowego. Neurotraumatologia 1999 (1), s.28-31

Kwiek S.J., Bażowski P., Duda I., Luszawski J., Zymon-Zagórska A. Intraoperative multimodal neuophysiological monitoring during cerebellopontine angle tumours removal. Own experience. W: 3rd International Conference on Acoustic Neurinoma and Other CPA Tumors, Rome [Italy] 12-17.06.1999. Eds.: M.Sanna, A.Taibah, A.Russo, F.Mancini. Bologna: Monduzzi Editore S.p.A.- MEDIMOND Inc. 1999, s.477-483.

Kwiek S., Bażowski P., Ignasiak B., Luszawski J., Ligarska J. Stopień zachowania słuchu u pacjentów operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego. Przegl.Lek.1996 (53), Supl.1, 292-298.

Kwiek S., Bażowski P., Wajgt A., Maciejowski M., Luszawski J., Darmoliński A. Audiometria odpowiedzi elektrycznych z pnia mózgu (BERA) u pacjentów po operacji guza kąta mostowo-móżdżkowego. Przegl.Lek.1996 (53), Supl.1, 299-302

Kwiek S.,Bażowski P.,Makuch J., Luszawski J.,Grzyb M. Stan nerwu twarzowego u pacjentów operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego z dojścia podpotylicznego paramedialnego i retrosigmoidalnego. Neur.Neurochir.Pol. 1996, T30 (XLVI) Supl 4/1996, 554-564.