Lista publikacji

BuiltWithNOF

Dotychczas z moim udziałem ukazały się następujące artykuły:

Jamroz E. , Głuszkiewicz E. , Luszawski J. , Skoczyńska A. , Mandera M. Ostre wodogłowie w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Listeria monocytogenes. Neurol.Dziec.2010; Vol.19, nr 38, s.89-94

 

Luszawski J. , Kwiek S.J. , Bażowski P. , Kukier W. , Ślusarczyk W. Postoperative hearing changes in patients operated via retrosigmoid approach with no unfavorable intraoperative changes in BAEP. GMS Ger.Med.Sci 2009, [6 pages], DOI: 10.3205/05esbs31

 

Kwiek S.J. , Bażowski P. , Ślusarczyk W. , Kukier W. , Lisowska G. , Luszawski J. , Wójcikiewicz T. , Czucza A. , Tarka A. Long-term outcome and recovery factors of facial nerve function after cerebellopontine angle surgery. GMS Ger.Med.Sci 2009, [5 pages], DOI: 10.3205/05esbs30

 

Kwiek S.J. , Bażowski P. , Ślusarczyk W. , Kukier W. , Luszawski J. , Wójcikiewicz T. , Wolwender A. , Namysłowski G. , Lisowska G. , Zymon-Zagórska A. Epidermoid cysts of the posterior fossa and petroclival region. Treatment and outcome. GMS Ger.Med.Sci 2009, [5 pages], DOI: 10.3205/05esbs43

 

Grzybowska K., Duda I., Kwiek S., Luszawski J., Dyaczyńska-Herman A., Karpel E. Zator powietrzny chorych poddanych operacji w obrębie tylnego dołu czaszkowego w pozycji siedzącej. Anest.Inten.Ter. 2005 T.37 nr 2 s.100-104.

 

Kwiek S.J., Mandera M., Bażowski P., Luszawski J., Duda I., Wolwender A., ZymonZagórska A., Grzybowska K. Endoscopic third ventriculostomy for hydrocephalus: early and late efficacy in relation to aetiology. Acta Neurochir., 2003 Vol.145 No.3 p.181-184.

streszczenie
PubMed

Kwiek S.J., Bierzyńska-Macyszyn G., Luszawski J., Właszczuk P., Lewin-Kowalik J., Wolwender A., Bażowski P., Wójcikiewicz T. Correlation of facial nerve paresis and histopathological type of vestibular schwannoma. Folia Neuropathol., 2003 Vol.41 No.4 p.237-239.

streszczenie
PubMed

Kwiek S.J., Bierzyńska-Macyszyn G., Tarnawski R., Maciejewski B., Wolwender A., Lewin-Kowalik J., WĹ‚aszczuk P., Konopka M., Baron J., Zymon-Zagórska A., Luszawski J. Stereotactic methods in interdisciplinary diagnosis and treatment of posterior fossa tumours. Folia Neuropathol., 2003 Vol.41 No.4 p.241-244.

streszczenie
PubMed

Kwiek S.J., Wolwender A., Bierzyńska-Macyszyn G., Fijałkowski M., Tarnawski R., Bażowski P., Maciejewski B., Luszawski J., Kukier W., Ślusarczyk W., Zymon-Zagórska A., Konopka M., Baron J. Analysis of goal achievement and failure reasons of stereotactic procedures. W: Proceedings 12th European Congress of Neurosurgery (EANS), Lisbon [Portugal] 12.09.2003. Bologna: Monduzzi Editore 2003, p.1043-1046.

 

Kwiek S.J., Mandera M., Wolwender A., Bażowski P., Luszawski J., Zymon-Zagórska A., Wójcikiewicz T., Baron J. Endoscopic third ventriculostomy for hydrocephalus of different aetiologies. W: Proceedings 12th European Congress of Neurosurgery (EANS), Lisbon [Portugal] 12.09.2003. Bologna: Monduzzi Editore 2003, p.1029-1032.

 

Kwiek S., Ślusarczyk W., Kukier W., Luszawski J., Bażowski P., Wolwender A., Duda I., Grzybowska K., Wójcikiewicz T. Wielomodalne śródoperacyjne monitorowanie elektrofizjologiczne w trakcie operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Zysk czy strata? Neurol. Neurochir. Pol., 2003 T.37 nr 5 s.1047-1062.

streszczenie
PubMed

Kwiek S., Mandera M., Bażowski P., Luszawski J., Duda I., Wolwender A., ZymonZagórska A., Grzybowska K. Wentrikulostomia endoskopowa komory III u dorosłych. Doświadczenia własne. Neurol. Neurochir. Pol., 2002 T.36 nr 4 s.723-734.

streszczenie
PubMed

Kwiek S.J., Bażowski P., Luszawski J., Namysłowski G., Morawski K., Lisowska G., Wolwender A. Monitorowanie neurofizjologicznych modalności w trakcie zabiegów operacyjnych guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Doświadczenia własne. Otolaryngol.Pol. 2001 T.55 nr 1 s.85-90.

streszczenie
PubMed

Kwiek S., Bażowski P., Fijakowski M., Pamucka M., Tarnawski R., Ligarska J., Bierzyńska-Macyszyn G., Duda I., Luszawski J., Wolwender A., Zymon-Zagórska A. Brachytherapy after surgical treatment of CNS tumours. Preliminary report. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Medicina, 2001

 

Wolwender A., Kwiek S., Bażowski P., Tarnawski R., Zymon-Zagórska A., Bierzyńska-Macyszyn G., Luszawski J., Wolańska-Karut J., Wolwender K. Primary central nervous system lymphoma-diagnosis, treatment, follow up. Study of 21 cases. Ann.Univ.Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Medicina 2001 Vol.56 Suppl.8 s.259-267.

 

Kwiek S., Bażowski P., Pamucka M., BierzyĹ„ska-Macyszyn G., Luszawski J., Wolwender A., Zymon-Zagórska A., Konopka M. Remote in time and localisation postoperative and post-brachytherapy supposed malignant glioma metastases via fluid pathways. Ann.Univ.Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Medicina 2001 Vol.56 Suppl.8 s.127-136.

 

Luszawski J., Mandera M., Bażowski P., Szyja M. Wpływ wczesnej kontrolnej tomografii komputerowej na dalsze leczenie operowanych z powodu przewlekłego krwiaka podtwardówkowego. Neurotraumatologia 1999 (1), s.28-31

 

Kwiek S.J., Bażowski P., Duda I., Luszawski J., Zymon-Zagórska A. Intraoperative multimodal neuophysiological monitoring during cerebellopontine angle tumours removal. Own experience. W: 3rd International Conference on Acoustic Neurinoma and Other CPA Tumors, Rome [Italy] 12-17.06.1999. Eds.: M.Sanna, A.Taibah, A.Russo, F.Mancini. Bologna: Monduzzi Editore S.p.A.- MEDIMOND Inc. 1999, s.477-483.

 

Kwiek S., Bażowski P., Ignasiak B., Luszawski J., Ligarska J. Stopień zachowania słuchu u pacjentów operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego. Przegl.Lek.1996 (53), Supl.1, 292-298.

 

Kwiek S., Bażowski P., Wajgt A., Maciejowski M., Luszawski J., Darmoliński A. Audiometria odpowiedzi elektrycznych z pnia mózgu (BERA) u pacjentów po operacji guza kąta mostowo-móżdżkowego. Przegl.Lek.1996 (53), Supl.1, 299-302

 

Kwiek S.,Bażowski P.,Makuch J., Luszawski J.,Grzyb M. Stan nerwu twarzowego u pacjentów operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego z dojścia podpotylicznego paramedialnego i retrosigmoidalnego. Neur.Neurochir.Pol. 1996, T30 (XLVI) Supl 4/1996, 554-564.

 

Jestem także autorem lub współautorem 57 prac prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych.

[Str. główna] [Medycyna] [Informatyka] [Hobby]

Copyright © 2010-2014 Jerzy Luszawski

ostatnia modyfikacja: 2014-05-26